hello

Mae'r Selar yn fwyty ar gyfer pob achlysur ac yn cynnig croeso cynnes i bawb, gan weini coffi, prydau cinio a swper.

Yn ystod misoedd yr Haf, mae'r oriau agor yn cael eu hymestyn yn ogystal â'r bwydlenni, i gynnwys Tapas ar y Teras sy'n edrych dros yr Harbwr y mai Aberaeron mor adnabyddus amdano.

Mae bwydlenni llofnod y cogydd Daniel Evans yn cynnwys cregyn gleision wedi eu stemio mewn Gwin Gwyn & Garlleg, Trio o Oen, Coes Las o Biff, Ysbinbysg y Môr gyda Pherdysyn, a dewis rhagorol o bwdinau danteithiol; oll wedi eu paratoi'n ffres yn yr adeilad.

Newidir y bwydlenni'n rheolaidd er mwyn gwneud y gorau o'r cyfoeth godidog o gynnyrch sydd ar gael yn lleol.

timyseler