Ein Lleoliad

Wedi ei leoli yn nhref harbwr darluniadwy Aberaeron.

Tafliad carreg o'r môr.

Mae maes parcio rhad ac am ddim wrth ochr ein bwyty.

Croeso i gadeiriau olwyn
Croeso i gŵn ar y teras.

8 Stryd y Farchnad
Aberaeron, Ceredigion
SA460AS